Badania laboratoryjne,
szczepienia
i inne usługi medyczne

 • pobór krwi i innych materiałów do badań laboratoryjnych,
  poniedziałek i czwartek od 8:00 do 10:00 w Krośnie
  środa i piątek od 8:00 do 10:00 w Haczowie
 • wykonywanie zastrzyków dożylnie, domięśniowo i podskórnie
 • EKG
 • usuwanie kleszczy oraz szwów
 • szczepienia osób dorosłych p/wzwB, p/tężcowi
 • szczepienia dzieci wykonujemy
  w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8:00 do 10:00
 • świadczenia pielęgniarskie w domu pacjenta
Scroll to Top